Neden Poliüretan?

Poliüretan, bilinen yalıtım malzemeleri içerisinde en iyi ısı yalıtım malzemesidir. Küresel ısınmanın ciddi tehdit oluşturduğu günümüzde, enerji verimliliği, her türlü enerji ve doğal kaynakların en verimli, en tasarruflu şekilde tüketilmesi, enerji kayıplarının en alt seviyelere indirilmesi tüm dünya ülkelerinin enerji politikalarının ilk maddesidir. Bu politikalara en iyi cevap verecek ısı yalıtım malzemesi Poliüretandır. Ayrıca ekonomiktir.