Poliüretan Çevreye Zararlı Mı?

Poliüretanlar çevre adına herhangi bir risk içermez. Kişi ve doğal çevre anlamında tam bir çevre dostudur.