Poliüretan Su İzalosyonu Sağlar mı?

Poliüretanlar su itici özelliği ve kapalı hücre yapısı nedeni ile suyu absorbe etmez, böylece bünyesine su almaz, binalarda rutubet oluşmasını önler.