Sert Poliüretan Köpük Nedir?

Polyol ve MDI (Metil di izosiyanat) adlı iki bileşen bir araya geldiğinde, karışan malzeme genleşir ve sertleşerek sert köpük poliüretanı oluşturur.

Poliüretan sert köpük, POLİOL ve İZOSİYANAT (MDI) adlı sıvı iki kimyasal maddenin bir biriyle karıştırılarak reakiyona girmesi sonucunda meydana gelir. Avrupa EN 2653 normuna uygundur. İlave olarak; Karışımda mevcut karbondioksit (CO2) gazı, polimerize olmaya başlayan karışımın köpürmesini sağlar. CO2 tek başına köpük yoğunluğunu istenilen düzeye düşürmekte yeterli olmadığından, karışımda HCFC 141b veya Pentan gibi yardımcı şişirme ajanları katılır. Polimerizasyon ve gaz reaksiyonlarının hızlarını hassas olarak kontrol edebilmek için özel hızlandırıcılar ilave edilir. Oluşan hücrelerin cidarlarının kalınlığının ve boyutlarının kontrolünü sağlamak ve yüksek oranda kapalı hücre yapısı elde etmek için de özel hücre düzenleyiciler katılır. Ayrıca, poliüretan sert köpüğe istenilen ölçüde alev geciktirici özellik kazandırılması amacıyla karışıma özel alev geciktirici ajanlar ve yardımcı maddeler ilave edilmektedir. Meydana gelen Poliüretan sert köpük, hücresel yapılı, kapalı hücreli, düşük yoğunluklu bir yalıtım ve inşaat malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan şişirme ajanının düşük ısı geçirgenliği sayesinde öncelikle soğuk depoların izolasyonunda ve yapıların TABAN - DUVAR - TERAS - ÇATI yalıtımlarında giderek en çok tercih edilen malzeme olmaya başlamıştır. En düşük kalınlıkta en yüksek verimli yalıtım malzemesidir. Hafif ve uzun ömürlüdür.

Poliüretan sert köpük, hücresel yapılı, kapalı hücreli, düşük yoğunluklu bir yalıtım ve inşaat malzemesidir. Hücrelerin içerisinde hapsolan şişirme ajanının düşük ısı geçirgenliği sayesinde mükemmel bir ısı yalıtımı sağlamaktadır.

Bilinen 11 bini aşkın poliüretan türevleri içinde sert poliüretan köpükler (rijid PU foam) olarak adlandırılan ürünler 1970 lerin başında ev tipi buzdolabı yalıtımıyla hayatımıza girmiştir.

Sert poliüretan köpükler 6-1200 kg/m3 yoğunluk aralığında kullanım amacına göre tercih edilerek üretilebilmektedirler.

Döküm veya püskürtme yöntemiyle uygulanır.

Günümüzde küresel ısınmanın ciddi bir tehdit oluşturmasına bağlı olarak gelişen enerji politikaları "her türlü enerjinin ve doğal kaynakların en rasyonel, en verimli şekilde en az kayıpla kullanılması" adına malzeme üretilmesini önerirken, poliüretan sert köpükler yalıtım sektöründe "dünyanın en mükemmel yalıtım malzemesi" olarak ön plana çıkmaktadır.

Kapalı hücre yapısı ve köpüğü oluşturan çevre dostu gazların hücreler içerisinde hapsolmasıyla dünyanın en iyi ısı yalıtım malzemesi unvanını hak eden sert poliüretan köpükler günümüzde yavaş yavaş inşaat ve yapı sektöründe de hâlihazırda kullanılmasına karşın, hak ettiği yerlere ulaşması gerekmektedir.