TEKNİK ÖZELLİKLER

Poliol’lerin İzosyanatlar ve yardımcı kimyasallar ile belirli bir oranda karıştırılması ile girdikleri kimyasal reaksyon sonucu oluşan sert(rigit)poliüretan,gerek kimyasal hücre yapısı(kapalı hücre),gerekse yoğunluğa bağlı olarak değişen üstün fiziksel özellikleri sayesinde, günümüz yapı sektöründe kullanımı gittikçe artan bir malzemedir.DECOPOL POLİÜRETAN SİSTEMLERİ A.Ş olarak, İç mekan dekorasyon ve dış cephe kaplama ürünleri haricinde,cam elyafı ile güçlendirilmiş 600-1000 kg/m3 yoğunluklarında çatı kabuk sistemleri içinde özel üretim yapmaktayız.Bu ürünlerimiz ile ilgili AR-GE çalışmalarımızı ve test sonuçlarını içeren raporlar ayrıca mevcuttur.

Isı iletkenlik değeri:

TS 825 ısı yalıtım yönetmenliği standartlarına göre yapılan testlerede, 160 kg/m3 yoğunluğundaki Poliüretan kaplama malzemesinin ısıl iletkenlik değeri λ =0.0242 W/mk olarak ölçülmüştür.Bu değer, ısı yalıtım amaçlı kullanılan diğer tüm malzemelere göre ölçülen en düşük ısı iletkenlik değeridir.

Su buharI düfüzyon direnci(Su buharı geçirgenliği )

Su buharı düfüzyon değeri, bir malzemesinin belirli sıcaklık ,nem ve kalınlık koşulları altında birim zamanda birim alandan geçirdiği su buharı miktarını ifade eder.Yapıların duvarlarında,iç ve dış mekan ısı farklılıkları nedeni ile oluşan yoğuşma/terleme yapılarda konfor açısından çok önemlidir.

Firmamızca üretilen 160 kg/m3 yoğunluktaki Poliüretan malzemenin mü değeri=100-130 olarak test edilmiştir.Bu değer, malzemenin duvarlarda oluşacak yoğuşmaya/terlemeye karşı yeterli dirence sahip olduğunu göstermektedir.

Uzun süreli daldırma ile su emme: TS EN 12087 standartlarına göre uzun süreli daldırma(28 gün su tankında bekletme)ile su emme deneyleri neticesinde 160kg/m3 yoğunluktaki poliüretan malzemenin kütlesindeki su miktarının% 1.10 ile % 1.30 arasında olduğu belgelenmiştir

Boyutsal stabilite:

Dış cephe malzemeleri ciddi ısı değişimlerine maruz kalmaktadırlar.Bu nedenle farklı atmosferik şartlarda boyutsal kararlılıklarının stabil olması gerekmektedir.Poliüretan -30*C +70*C arasında hiçbir genleşmeye maruz kalmamaktadır. +7o*C den itibaren ısıl genleşme katsayısı (1/K)

147X10-6 olarak ölçülmüştür.Bu değer +7o*C den sonra malzemenin en ve boyda %2 oranında bir boyutsal değişime maruz kaldığını göstermektedir.Bu durumda derz ve fuga uygulaması yapılmaktadır.

Mekanik özellikleri:

Basma dayanımı: Poliüretan basma dayanımı en yüksek malzemelerden biridir.Malzemenin toplam kalınlığının %10 u kadar bir deformasyon oluşuncaya kadar direnç gösterdiği basma dayanımı=516 kpa=5160 kg/kuvvet/m2 dir.

Esneklik modülü: 160kg/m3 yoğunluğundaki Poliüretanın esneklik modülü 3000-3500 kpa olarak test edilmiştir.

Yangın dayanımı:

Poliüretan, eski Avrupa normlarına göre B2 yeni Euroup Norm klasifikasyonununa göre ise E yangın sınıfına ait bir üründür.(zor alev alan malzeme) Bu klasifikasyon EN 13501-1 olup, bu standartın tescili için yapılması gereken testler TS EN İSO 11925-2 metoduna göre belirlenmiştir. Firmamızın yangın test raporları bu standartlara uygun olarak tescil edilmiştir.

Donma çözülme dayanımı: 20*C ile -20*C arasındaki hava şartlarında yapılan donma çözülme deneylerinde malzemenin ani ve kısa süreli ısı değişikliklerinden hiçbir şekilde etkilenmediği gözlenmiştir

Asit buharı ve asitlere dayanım:

İTÜ laboratuarlarında yapılan deneyler neticesinde malzemenin asit buharı ve direkt asit çözeltisine karşı dayanıklılığı test edilmiştir.Uzun süreli(30 gün) asit buharı teması neticesinde malzemede hiçbir renk değişimi ve bozulma oluşmamaktadır.Direkt asit çözeltisi ile temasta ise %10 luk bir kütle artışı ve renk değişimi ölçülebilmektedir.

FİRMAMIZCA ÜRETİLEN MALZEMELERİN BELİRTİLEN TÜM TEKNİK ÖZELLİKLERİ, TÜBİTAK,İTÜ YAPI MALZEMELERİ VE İZODER LABARATUVARLARINDA TEST EDİLMİŞ VE AKREDİTE RAPORLARI ÇIKARTILMIŞTIR.